Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

[VShare Video Effect] Vintage Film Editing Pack – Edit Video Phong Cách Vintage (Grain, Transitions, LUTs and Overlays)

Vui lòng không sử dụng cốc cốc và IDM để download VIP. Xem Hướng Dẫn

Bao gồm các công cụ để bạn sản xuất một video có hiệu ứng vintage.

Với hơn 45 yếu tố chỉnh sửa , Gói Chỉnh sửa Phim Cổ điển là một bộ công cụ hoàn chỉnh cho các dự án phim cổ điển và điện ảnh.

Bao gồm trong gói chỉnh sửa này là những thứ sau:

– 2 Super 8mm Film Scan 4K Overlays (Kodak 200T)
– 25 various Super 8mm Film Scan assets (film burns, scratches + more)
– 3 HD Film Grain Overlays for video (8mm, 16mm and 35mm)
– 3 Re-imagined Film Leader Overlays
– 5 Vintage LUTs (16mm Sun Kiss, Orange Ocean, 16mm Black & White Stock, Expired Film Tungsten, Expired Film Daylight)
– 2 Prism Backgrounds (Prism Dance, Prism Light Rays)
– 3 Film Burn Transitions

BONUS:

– 7 Vintage Film sound effects
– 3 HD Film Grain Overlays for stills & photo editing (8mm, 16mm and 35mm)

(NOW INCLUDES 4K & HD Super 8mm Overlays from film scans!)

Works with Premiere Pro, Final Cut, Da Vinci and more

Icon
Link Download Nhanh Chỉ Dành Cho Thành Viên Vip - Vui Lòng Đăng Nhập Và Mua Các Gói VIP


Tài nguyên VIP là để học tập, sử dụng mục đích cá nhân – không phải để bán hoặc share lại, như vậy là góp phần xây dựng website.
What's your reaction?
0Thả Tim0Haha0Wow0So bad

Có thể bạn đang tìm kiếm

Leave a comment

Name
E-mail

Fanpage Zalo cá nhân