Skip to content Skip to footer

[VShare BUNDLE] 8500+ Vật Liệu Dành Cho Filmmakers Bao Gồm Sound, Transition, Overlays, Luts….(4.94GB)

https://web.thelanb.com/video/8500filmmaker.mp4 Hơn 2000 âm thanh điện ảnh Đây là thư viện hiệu ứng âm thanh cần phải có cho các nhà làm phim. bao gồm hơn 2000 âm thanh gốc tuyệt vời được thiết kế để giúp bạn tạo ra những bộ phim…

[VShare PACK] FX Presets for Premiere Pro | Transitions, Titles, Effects, VHS, Sounds & More

Cinematic Transitions & FX Tools for Premiere Pro. In one Bundle. New transitions for the new category “Film Burns” New transitions in “Light Leaks” category General improvements and optimizations Độ phân giải bao gồm: 3840 x 2160 pixel (4K UHD) 1920 x 1080 pixel (Full HD) 2704…

[VShare PACK LÀM PHIM ] Hơn 3000+ Tài Nguyên Đầy Đủ Để Bạn Chỉnh Sửa Một Video [Luts/Sound/Preset/Plugin/Transitions]

PLATINUM BUNDLE là gói hoàn chỉnh nhất. Với tất cả LUTS, Sounds, Presets, Plugins và Transitions, bạn sẽ có mọi thứ để làm cho các chỉnh sửa của mình trở nên độc đáo. Các Platinum Bundle sẽ cung cấp cho bạn một thư viện hoàn chỉnh trong…
Fanpage Zalo cá nhân Đăng Ký VIP