Skip to content Skip to footer

[VShare PACK] FX Presets for Premiere Pro | Transitions, Titles, Effects, VHS, Sounds & More

Cinematic Transitions & FX Tools for Premiere Pro. In one Bundle. New transitions for the new category “Film Burns” New transitions in “Light Leaks” category General improvements and optimizations Độ phân giải bao gồm: 3840 x 2160 pixel (4K UHD) 1920 x 1080 pixel (Full HD) 2704…
Thông báo: Hiện tại hệ thống sẽ không dùng đăng nhập bằng facebook nữa, vui lòng tạo password theo
Thông báo: Hiện tại hệ thống sẽ không dùng đăng nhập bằng facebook nữa, vui lòng tạo password theo
Fanpage Zalo cá nhân Đăng Ký VIP