[VShare Tài Liệu] Full Source Bộ Ảnh Du Lịch Chỉnh Sửa Studio Bao Gồm Stock, PSD, Preset…(3GB)

13 bộ PSD chỉnh màu ảnh du lịch của Elephant Films, mỗi bộ bao gồm [...]

[VShare Preset+Stock] Bộ Source Blend Màu Ảnh Từ Studio China Share Anh Em Học Hỏi – Part 02 (XMP/Stock)

Tiếp tục Part 02 với stock, xmp, psd Xem lại các phần khác ở đây: [...]

[VShare Preset+Stock] Bộ Source Blend Màu Ảnh Từ Studio China Share Anh Em Học Hỏi – Part 01(XMP/Stock)

Bộ này lấy ra từ tài liệu dạy blend màu trung quốc, có video tiếng [...]

[VShare Tài Liệu] Preset + PSD + Stock Thực Hành Blend Màu Phong Cách Trung Quốc (Phần 05 – 3.35Gb)

Tiếp theo phần 05, bao gồm các tài liệu đã hoàn thiện về chỉnh sửa [...]

[VShare Tài Liệu] Preset + PSD + Stock Thực Hành Blend Màu Phong Cách Trung Quốc (Phần 04 – 2.57Gb)

Phần tiêp theo, các bạn có thể xem lại phần 01, 02, 03 ở đây. [...]

1 Comment

[VShare Tài Liệu] Preset + PSD + Stock Thực Hành Blend Màu Phong Cách Trung Quốc (Phần 03 – 2.15Gb)

Tiếp tục share tài liệu thực hành blend màu phong cách TQ. Bao gồm 522 [...]

[VShare Tài Liệu] Preset + PSD + Stock Thực Hành Blend Màu Phong Cách Trung Quốc (Phần 2 – 2.49Gb)

Anh em đã tải phần 01 chưa, có ngóng phần 02 không. Anh em có [...]

[VShare Tài Liệu] Preset + PSD + Stock Thực Hành Blend Màu Phong Cách Trung Quốc (Phần 01 – 6.12Gb)

Đây là các file vật liệu trong khóa học blend màu từ Trung Quốc, có [...]

2 Comments

[VShare Preset + Stock] Tổng Hợp Một Số Preset XMP Và Stock Trung Quốc Để Tham Khảo (Phần 01- 2Gb)

Bao gồm nhiều thể loại khác nhau, kèm stock và preset, có cả psd chỉnh [...]