fbpx
F3dc5a7ca9ff4aa113ee

Thêm comment facebook vào wordpress không cần dùng plugin

Việc bình luận là cần thiết với hầu hết các website để đảm bảo sự tương tác của người viết và người đọc. Phần comment của wordpress khá bất tiện vì bắt buộc người phản…

5480 lượt xem 15 Likes Comment