Chủ Đề: tài nguyên làm phim

[VShare BUNDLE] 8500+ Vật Liệu Dành Cho Filmmakers Bao Gồm Sound, Transition, Overlays, Luts….(4.94GB)

https://web.thelanb.com/video/8500filmmaker.mp4 Hơn 2000 âm thanh điện ảnh Đây là thư viện hiệu ứng âm thanh [...]

[VShare Pack Làm Phim] ULTIMATE Filmmaker Bundle – Bộ Tài Nguyên Khủng Dành Cho Nhà Làm Phim (14Gb)

Ultimate Filmmaker Gói hiệu ứng âm thanh / chuyển tiếp / LUTS / ống kính [...]