Chủ Đề: preset tone màu retro

[VShare Preset] 05 Cài Đặt Trước Tone Màu Retro Dành Cho Ảnh Đường Phố (XMP/DNG/CUBE)

05 tone màu retro dành cho ảnh đường phố Định dạng XMP, DNG, CUBE   [...]

[VShare Preset] 02 Tone Màu Retro Cực Đẹp Mua Tại Taobao (XMP)

2 preset này mình mua ở taobao nay share lại cho anh em. Anh em [...]