Chủ Đề: preset studio thời trang

[VShare Preset] Bộ Preset Thích Hợp Ảnh Chân Dung, Thời Trang Trong suốt Và Sáng Trắng (XMP)

3 tone màu thích hợp ảnh chụp thời trang, các shop giới thiệu mẫu quần [...]