Skip to content Skip to footer

[VShare Preset] 09 Bộ Preset Chuyên Nghiệp Cho Ảnh Du Lịch Và Phong Cảnh Đến Từ Northlandscapes (LR/XMP)

Đây là bộ preset tổng hợp 09 bộ preset lẻ đang được bán tại northlandscapes với giá 69$, bao gồm các bộ preset: Dark & Dramatic Lightroom Presets ($39) Moody Landscapes (Signature Lightroom Presets) ($39) Landscape Essentials: 20 Lightroom Presets ($39) Forest Landscapes Lightroom Presets ($39) Aerial & Drone…
Fanpage Zalo cá nhân Đăng Ký VIP