Skip to content Skip to footer

[VShare Luts] Luts Film Đẹp – LUTs for BMPCC 4k FILM-S19 Cinematic (CUBE)

Các bạn thân mến, đây là những LUT yêu thích của tôi cho BMPCC 4k ở chế độ PHIM và cho BRAW. Cập nhật mới! Giờ đây, LUT có thể được tải lên máy ảnh. Có 10 LUT trong gói này: PACK-1 1-FILM-O19-UNIVERSAL 1-FILM-S19 1-FILM-S19-NS PACK-2 2-FILM-S19-BROWN 2-FILM-S19-STANDARD-SOFT 6 -FILM-S19-COLD 6-FILM-S19-WARM PACK-3 8-clear-FILM-O19-UNIVERSAL 8-FILM-O19-UNIVERSAL 8-soft-FILM-O19-UNIVERSAL Chú ý,…
Fanpage Zalo cá nhân Đăng Ký VIP