Skip to content Skip to footer

[VShare PACK LÀM PHIM ] Hơn 3000+ Tài Nguyên Đầy Đủ Để Bạn Chỉnh Sửa Một Video [Luts/Sound/Preset/Plugin/Transitions]

PLATINUM BUNDLE là gói hoàn chỉnh nhất. Với tất cả LUTS, Sounds, Presets, Plugins và Transitions, bạn sẽ có mọi thứ để làm cho các chỉnh sửa của mình trở nên độc đáo. Các Platinum Bundle sẽ cung cấp cho bạn một thư viện hoàn chỉnh trong…

[VShare Sound] 820 Bài Nhạc Cắt Ngắn 15s Thể Loại Đám Cưới Mới Nhất 2020 (2.45Gb)

Tổng hợp tất cả nhạc đám cưới được cắt ngắn còn 15s, thích hợp làm nhạc nền tiktok, nhạc nền nhẹ nhàng mở đầu... Chia ra các folder khác nhau. ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë ÇçÌìÊýÂë…
Fanpage Zalo cá nhân Đăng Ký VIP